Om oss


Som en öppen demokratisk mötesplats spelar vi en viktig roll i arbetet med att göra kultur, nöje och möten tillgängliga för människor i hela landet.

Tillsammans med över 500 andra lokala mötesplatser utgör vi folkrörelsen Folkets Hus och Parker. Bland oss samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer sedan över 100 år tillbaka och tillsammans lockar vi årligen miljontals besökare i hela landet.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vår verksamhet bygger helt och hållet på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Genom vår riksorganisation tar vi aktivt avstånd från rasistiska och antidemokratiska grupperingar.


Arkelstorps Folkets Hus är en förening med stora möjligheter. Vi har ett fantastiska lokaler i ett bra läge. Besökarna är många och kommer bland annat för att dansa, umgås och träna. Vi fungerar även som kontor för några av bygdens egenföretagare. En vaktmästare är anställd på deltid och sköter den dagliga driften.


Vår historia


Folkets Hus i Arkelstorp, som startades av stenarbetarna i Immelnbergen och har varit ortsbefolkningens samlingsplats för Dans, Bröllop, Kalas och Fest, sedan år 1909.

Men Folkets Hus har under drygt 100 år, även varit en viktig aktör för Fortbildning, Opinionsbildning, Kursverksamhet, Studiecirklar mm.